نوشتک صفرم - بخوانید پیش نوشتک -

نوشتکیسندگی

یک موضوع جدید است و واضع آن نیز نوشتکیسنده ی این وبلاگ است.

پس هیچ گونه انتقاد نگارشی یا غیره به این وضع مورد قبول نمی باشد.

Beevatan

عصبانیت

وقت هایی که فکر میکنم حق با من است عصبانی نمی شوم


وقت هایی که عصبانی می شوم فکر می کنم حق با من است!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

حرام است

بخشی از مصاحبه ی راه نوا با گروه موسیقی ارزشی نبض


www.nabzmusicband.com


... من این کتاب را به بسیج دانشجویی بردم. مسؤول کانون کفا، مسؤول بسیج دانشجویی، مسؤول کانون قرآن، همه مسؤولان فرهنگی دانشگاه یعنی کسانی که لیدرهای دانشگاه بودند، آنجا حضور داشتند. از دوستان ما هم بودند. بچه‌های بسیار درست‌سیرت و درستکاری هم بودند. کتاب را پشتم گرفته بودم. گفتم بچه‌ها، نظر حضرت آقا در مورد موسیقی چی است. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد. همه برگشتند گفتند: قطعاً حضرت آقا حرام می‌دانند. خدا شاهد است به خاطر این که پیاز داغش را زیاد بکنم نمی‌گویم. همه گفتند حضرت آقا موسیقی را حرام می‌دانند. کتاب را در آوردم و شروع به خواندن کردم. حالا به نظر شما واکنش آنها چه بود؟

منظور حضرت آقا از موسیقی این نبوده. گفتم پس ما را دنبال یک چیزی فرستاده که وجود ندارد. یعنی گفته دنبال آن موسیقی بدوید. گفتم اعتقاد من این جوری نیست. ولی همان دانشگاه از روحانی دعوت کردند. از حوزه تشریف آورده بود. صحبتهایشان برای ما بسیار هم ارزشمند بود. روحانی به آنجا آمد و رسماً از حضرت آقا نقل قول کرد که موسیقی حرام است! بعد من او را کنار کشیدم و گفتم چرا این حرف را می‌زنی. چرا این باور را ایجاد می‌کنی. می‌دانید شما با این کارتان چه کار می‌کنید ...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

برویم به جهنم

نباید مردم را به زور به بهشت ببریم

خودمان هم حق بهشت رفتن نداریم

برویم به جهنم

Where is the man who has gone?!!!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

تشنگی


عزیزی گفت: "آب کم جو تشنگی آور به دست"

و بدست نیامد... تا اینکه جرعه ای دریا نوشیدم...۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

اهل کوفه

 من اهل کوفه نیستم،

اهل کوفه شاخ داشتند...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

امتحان های من

امتحان های همیشگی، کوچک و تکراری!!!

و منِ همیشه مردود...

حتی سیاه کاری نکرده ام که دست ارفاقت باز باشد!

بیشتر بگرد... شاید نکته ای... یا حتی نقطه ای...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

بی وطن

باز هم زمین!

دلم برای آسمان تنگ شده...

شلمچه بودیم... تا کربلا راهی نمانده بود...

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Beevatan

اما...


بسم رب الحسین علیه السلام


پرسید: "خوشا به حال ضریح جدیدت آقا اما ! ؛ چگونه دل بکند از تو آن ضریح قدیمی؟"جوابی نداشتم

زیرلب زمزمه کردم: امان از دل زینب...

جواب این سوال را او هم نمیدانست...


۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Beevatan