بخشی از مصاحبه ی راه نوا با گروه موسیقی ارزشی نبض


www.nabzmusicband.com


... من این کتاب را به بسیج دانشجویی بردم. مسؤول کانون کفا، مسؤول بسیج دانشجویی، مسؤول کانون قرآن، همه مسؤولان فرهنگی دانشگاه یعنی کسانی که لیدرهای دانشگاه بودند، آنجا حضور داشتند. از دوستان ما هم بودند. بچه‌های بسیار درست‌سیرت و درستکاری هم بودند. کتاب را پشتم گرفته بودم. گفتم بچه‌ها، نظر حضرت آقا در مورد موسیقی چی است. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد. همه برگشتند گفتند: قطعاً حضرت آقا حرام می‌دانند. خدا شاهد است به خاطر این که پیاز داغش را زیاد بکنم نمی‌گویم. همه گفتند حضرت آقا موسیقی را حرام می‌دانند. کتاب را در آوردم و شروع به خواندن کردم. حالا به نظر شما واکنش آنها چه بود؟

منظور حضرت آقا از موسیقی این نبوده. گفتم پس ما را دنبال یک چیزی فرستاده که وجود ندارد. یعنی گفته دنبال آن موسیقی بدوید. گفتم اعتقاد من این جوری نیست. ولی همان دانشگاه از روحانی دعوت کردند. از حوزه تشریف آورده بود. صحبتهایشان برای ما بسیار هم ارزشمند بود. روحانی به آنجا آمد و رسماً از حضرت آقا نقل قول کرد که موسیقی حرام است! بعد من او را کنار کشیدم و گفتم چرا این حرف را می‌زنی. چرا این باور را ایجاد می‌کنی. می‌دانید شما با این کارتان چه کار می‌کنید ...