باز هم زمین!

دلم برای آسمان تنگ شده...

شلمچه بودیم... تا کربلا راهی نمانده بود...